فروش و اجرا انواع چوب روسی با بهترین کیفیت برای نمای خارجی و داخلی واحداهای مسکونی ، اداری و تجاری

VDSN3724

FIUI5880

HQQT6665

رنگهای جدید پارکت لمینیت ویانا

51

41

31

21

1

1394/04/16 اولین محموله پارکت لمینیت خریداری شده از کشور چین وارد بندعباس گردید.

 1394/04/03اولین محموله زنجیرهای صنعتی مورد نیاز صنایع کشور از کشور چین وارد بندرعباس گردید.

1394/04/03 اولین محموله گیربکس و قطعات مربوطه خریداری شده این شرکت از کشور چین جهت استفاده در خطوط تولید صنایع کشور وارد بندرعباس گردید.

1349/02/07اولین محموله چوب خریداری شده این شرکت از کشور روسیه وارد بندر انزلی گردید.