پرداخت امن:

در حال حاضر پرداخت مبلغ سفارش در محل بود و مشتریان پس از تحویل کالا  مبلغ سفارش را پرداخت خواهند کرد.

امید است در روزهای آتی درگاه های بانکی برای پرداخت آنلاین فعال شود.